ვ ა ს ი ლ    პ ა პ ი ა შ ვ ი ლ ი

დაბადების თარიღი: 1987.09.12              საკონტაქტო ინფორმაცია: vasilpapiashvili@gmail.com
განათლება
2004 – 2008 დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ);
2008 – 2010 ისტორიისა და კულტურის მეცნიერებები, მაგისტრატურა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ);
სამუშაო გამოცდილება
2011 დღემდე _ ჰერეთის ფოლკლორული ანსამბლის, ჰერულას სამხატვრო ხელმძღვანელი
2011-2016 _ ჰერეთის ფოლკლორული ანსამბლის, ჰერულას დირექტორი
2016 დღემდე _ ა(ა)იპ "ჰერეთის სახლის" დამპუძნებელი, დირექტორი
2008 სამეცნიერო საგრანტო პროექტი _ „ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში“ _ მონაწილე
2006 – 2008 „ახალგაზრდა ჰერელთა ასოციაციის“ გამგეობის წევრი
2006 – 2008 სტუდენტური ორგანიზაციის, „ნატოს მხარდამჭერი ახალგაზრდული კავშირის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი
2006 (თსუ) საქართველოს ისტორიის სამეცნიერო წრე „ჰერეთი“
2005 – 2008 საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სტაჟიორი
აკადემიური ჯილდოები
2008 ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი ცენტრის სიგელი ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ჯგუფის საუკეთესო მსმენელისთვის
2008 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარჩინების სიგელი
სხვა ჯილდოები
2007 წლიდან _ დიპლომები და სერთიფიკატები სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციაში წამატებული მონაწილეობისათვის
პუბლიკაციები: მონოგრაფია (წიგნი) – 1, ბროშურა – 1, სტატიები – ათეულზე მეტი;
სხვა ინფორმაცია
ათეულზე მეტი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმის მონაწილე;
საქართველოსა და აზერბაიჯანში სხვადასხვა ღონისძიების თანაორგანიზატორი;


დ ო კ უ მ ე ნ ტ უ რ ი    გ ა დ ა ც ე მ ე ბ ი
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია "ერთსულოვნება", დოკუმენტურ გადაცემათა ციკლი "ღვთის სახლი", sstv.ge


დ ა ა რ ს ე ბ უ ლ ი    ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ე ბ ია ნ ს ა მ ბ ლ ი    " ჰ ე რ უ ლ ა "
ჰერეთის ფოლკლორული ანსამბლი "ჰერულა", დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი _ ვასილ პაპიაშვილი              დაარსების თარიღი: 2011.08.30              ოფიციალური ვებგვერდი www.herula.ge


მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა,    პ უ ბ ლ ი ც ი ს ტ ი კ ა

გლობალიზაცია _ საფრთხე თუ სტიმული ეროვნულ-კულტურული თვითმყოფადობისა _ (მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე "გლობალიზაცია და თანამედროვე ეპოქა", გელათის მეცნიერებათა აკადემია, "გელათი 2007")

საქართველოს თანამედროვეობა და მომავალი რეგიონალურ და საერთაშორისო ჭრილში _ (მოხსენება საქართველოს პოლიტოლოგის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციაზე "იდენტობა, მეხსიერება, ისტორია" 2010 წლის 28 იანვარს).

როგორ დავიბრუნოთ სოხუმი და ცხინვალი _ გაზეთი "რეზონანსი", თბ., 2009 წ., 6 აგვისტო.

"სამხრეთ-ოსეთის ნაცვლად" _ 17 იანვარი 2010

ჩავლილი ულტრაამბიციებისა და ოკუპირებული თანამედროვეობის ანალიტიკური სინთეზის ფონზე დანახული მომავალი _ მოხსენება სამეცნიერო კონფერენციაზე, თსუ 2010 წ.

საქართველოს მეფეთა ტიტულატურაში "რანთა მეფის" ტიტულის გაჩენის პერიპეტიები XI საუკუნეში _ 2009 წ.

კონსოლიდაციის პროცესში მყოფი საქართველოს ახლადგაერთიანებული მონარქიის ჰერეთ-კახეთთან მიმართების საკითხიში (XI ს.) ფუნდამენტური მნიშვნელობის სპეციფიკური დეტალების შესახებ _ 2011 წ.

საინგილო-ჰერეთის ეტიმოლოგია


რ ა დ ი ოს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ აwww.000webhost.com